'../../../val/visites-guiades-2019' '../../../val/que-fer/exposicions-permanents-palau-comtal' '../../../val/visites-guiades-2019'
inici
Cercar
Declaració d'Interés Turístic Nacional

Amb la declaració de la Fira per part de l'Agència Valenciana del Turisme, com a festa d'Interès Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana al maig de 2007, es va iniciar el període prescriptiu de cinc anys per a optar a la declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional.

Passat aquell quinquenni, i havent acumulat les accions promocionals necessàries, es va redactar, durant el primer semestre de 2012, la documentació que formaria l'expedient de sol·licitud al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a aconseguir el títol honorífic de ‘Festa d'Interès Turístic Nacional' acollint-se a l'Ordre ITC/1763/2006 del 3 de maig, que regula aquestos tipus de declaracions.

Després de l'enviament de l'expedient de sol·licitud als òrgans competents a l'agost de 2012, el 16 d'octubre es va resoldre favorablement la concessió del títol de ‘Festa d'Interès Turístic Nacional' a la Fira de Tots Sants de Cocentaina.  

A més dels requisits de difusió exigits i complits, l'expedient de sol·licitud, i més concretament la memòria explicativa, es centrava en atributs inherents a la Fira, com la seua antiguitat, l'arrelament social, originalitat i varietat dels actes que formen la festa.
Aquestes qualitats, juntament amb altres d'aspecte tècnic, com l'existència de dotacions suficients per al turisme entre altres, són les que asseguraven en certa mesura l'èxit en la concessió d'aquest merescut esment honorífic per a la Fira de Cocentaina.

PRIVILEGI
PRIVILEGI
AUCA DE LA FIRA
AUCA DE LA FIRA
Declaració d'Interés Turístic Nacional
Declaració d'Interés Turístic Nacional
Nombre
Contraseña
Login
Copyright. Todos los derechos reservados