'../../val/visites-guiades-2019' '../../val/que-fer/exposicions-permanents-palau-comtal' '../../val/visites-guiades-2019'
inici
Cercar
Matrícula
Terminis: entre el 2 de maig i el 28 de juny de 2019

PASSOS QUE CAL SEGUIR

 • Pas 1.- Confirmació per telèfon. 96.5592795
 • Pas 2.- Ingrés en el núm. de compte de l"Ajuntament de Cocentaina (en el concepte cal posar: SENT-ME - Nom de l"alumne)
  • Núm. de compte: ES38 0081 1111 2000 0104 9405 (Banc Sabadell)
  • NO FER L"INGRÉS SENSE TINDRE LA CONFIRMACIÓ TELEFÒNICA.
 • Pas 3.- Enviament postal o entrega presencial. Si disposa de signatura digital pot fer el registre en http://cocentaina.sedelectronica.es

 • Tipus de matrícula:
 • MATRÍCULA GROGA. 50 euros
  • Masterclasses d"un dia.
 • MATRíCULA SENT-MET. 75 euros (totes les especialitats)
*L"organització del SENT-ME donarà preferència a les matrícules segons l"ordre d"arribada. El nombre màxim d"alumnes actius per professor serà de 10 en totes les especialitats.
Professors
Professors
Horaris i activitats
Horaris i activitats
Matrícula
Matrícula
Continguts
Continguts
Descàrregues
Descàrregues
Concert “Sheherezade: las mil noches y una noches”
Concert “Sheherezade: las mil noches y una noches”
Nombre
Contraseña
Login
Copyright. Todos los derechos reservados