Sala d´Ambaixadors

Des de novembre de 2002, després de la remodelació i adequació de la Sala d"Ambaixadors del Palau Comtal com exposició museística, Cocentaina disposa d"un espai únic en la Comunitat Valenciana on es combina la qualitat arquitectònica i ornamental amb l"artística.


    Les diferents obres exposades han sigut distribuïdes segons la seua transcendència artística, la temàtica i les dimensions. A la segona estança es pot contemplar el retaule de Santa Bàrbara, un dels millors testimonis conservat de la pintura italogòtica de la baixa edat mitjana (segona meitat del segle XIV). La tercera dependència està presidida pel retaule de Sant Antoni Abad atribuït al pintor més destacat del renaixement valencià del sigle XVI nascut a Cocentaina: Nicolau Borrás.


    A les estances annexes s"exposa el magnífic còdex manuscrit de la Bíblia datat entre els segles XIII i XIV, les seues pàgines contenen belles il·lustracions figurades d"escenes i motius zoomòrfics, vegetals i geomètrics.