Castell de Penella

Aquest Castell és una construcció que data de finals del segle XIII, mostra una magnífica vista de la Seua torre major, de 15 metres d'Alçada i adossada a la muralla. La seua planta és quadrada, amb fàbrica de maçoneria i tàpia. S'observen también diversos trams de l'recinte emmurallat de la fortalesa, aixi com els restes d'Altres torres i elements auxiliars. Prop de l'castell, s´han trobat vestigis de la mateixa època en què va ser construit el castell.

          

RECONSTRUCCIÓ VIRTUAL DEL CASTELL DE PENELLA