Castell de Penella

Aquest castell és una construcció que data de finals del segle XIII. Mostra una magnífica vista de la torre major, de 15 metres d'alçada i adossada a la muralla. La planta és quadrada, amb fàbrica de maçoneria i tàpia. S'observen también diversos trams del recinte emmurallat de la fortalesa, com també les restes d'altres torres i elements auxiliars. Prop del castell s'han trobat vestigis de la mateixa època en què va ser construit el castell.

Reconstrucció virtual del castell de Penella