Monestir de la Mare de Deu

L’augment de la devoció per la icona de la Mare de Déu a l’ermita de Sant Antoni motiva els senyors de Cocentaina a la fundació d’un convent de monges perquè es dedicaren al seu culte. Així, l’1 de desembre de 1653, el comte de Cocentaina obté llicència per a fundar el convent.

En aquest moment van arribar a Cocentaina un grup de monges caputxines descalces de Granada i es van instal·lar a les estances superiors de l’ermita, la Sala d’Ambaixadors.

Fins hui en dia, on encara segueixen habitant 12 monges clarises al convent.