Muralla Medieval

La conquesta cristiana de la Qustantaniya musulmana a mitjan segle XIII va significar un canvi del paisatge urbà del territori.

Fins al segle XVIII, la muralla de Cocentaina presentava una forma quadrangular irregular desenvolupada al llarg de més d'un quilòmetre de perímetre, limitat per dos fosses naturals: a l'est, el barranc del Sord i, al sud, el barranc de Santa Bàrbara. Les portes principals d'entrada a la vila se situaven, al nord, per la porta de l'Àngel, a l'est, per la porta de Travadell, i, al sud, pel Portal Fosc.

Actualment podem visualitzar alguna de les restes de muralla que existiren en la Cocentaina antiga.