Festa dels Nanos

La festa se celebra a meitat de la Quaresma, 21 dies després del Dimecres de Cendra. En principi, sembla que aquesta festa no té cap relació directa amb el cicle agrari, la sembra i la collita, com poden ser altres festes de la primavera o del mes d"agost o setembre. No obstant això, és bo recordar que la majoria de festes que celebrem tenen el seu origen en el neolític i són, per tant, de vinculació agrària. Un nano critica la festa.

Funció de la festa

La festa dels Nanos té com a característica destacada el fet que no ha estat encara comercialitzada ni jerarquitzada de cap manera, ja que les persones que hi participen activament han mostrat sempre una gran responsabilitat i un absolut desinterès envers els premis o les distincions, que sempre han rebutjat.

Abans, la funció que complia era la de criticar, advertir o manifestar una revenja. Era l"única forma d"expressió pública de què es disposava al llarg de l"any per criticar l"amo, les autoritats o a qui fóra sense perill a les possibles conseqüències.

El fet és que es pot constatar que mai no hi ha hagut cap mena de represàlia per aquest motiu. Un canvi important i més actual ha estat la influència de la televisió, que ha desvirtuat, en part, el sentit primigeni de la festa, ja que ha aportat una temàtica forastera a la problemàtica real del poble. Així mateix, s"observa també que ha minvat la crítica a les autoritats municipals, en part potser perquè l´Ajuntament, des de fa uns anys, col·labora en algunes activitats durant aquest dia amb l´objectiu que la festa es perpetue i es transmeta a les generacions de joves que són els que l"han de continuar.