Museu Arqueològic i Etnològic del Comtat

Aquesta casa que alberga les instal·lacions del museu, data de mitjan del segle XIII. En el segle XV va ser remodelada, i en el segle XVIII va ser totalment reformada, a manera de casa de casa burgesa. Es conserven elements ornamentals en la façana, i altres elements arquitectònics d’interés.

Mitjançant els elements originals de la casa, objectes i ferramentes, la sala d’etnologia mostra els cultius tradicionals del blat, l’olivera i la vinya, i la producció artesanal de farina, oli i vi.