Museu Arqueològic i Etnològic del Comtat

Aquesta casa que alberga les instal·lacions del museu, data de mitjan del segle XIII. En el segle XV va ser remodelada, i en el segle XVIII va ser totalment reformada, a manera de casa de casa burgesa. Es conserven elements ornamentals en la façana, i altres elements arquitectònics d’interés.

Mitjançant els elements originals de la casa, objectes i ferramentes, la sala d’etnologia mostra els cultius tradicionals del blat, l’olivera i la vinya, i la producció artesanal de farina, oli i vi.

 

HORARI: Dilluns a divendres, de 16.00 a 19.00. Preu entrada: 1,50€

Contactes: Tel.  966500197.  Mail: cec@cecalberri.org.   Web: cec@cecalberri.org

C/ Major, 3