Refugi Antiaeri

EL REFUGI DE GUERRA DEL PALAU COMTAL (COCENTAINA)

LA DEFENSA PASIVA CIVIL DE LA GUERRA ESPANYOLA (1936-1939)

 

Horari: Divendres, de 18.00 a 19.30. Dissabtes: 11.00  a 12.30 hores

***Agost, tancat***

Entrada gratuïta

Pl. El Pla s/n

Contacte: Tel. 686424506

 

Els refugis antiaeris van ser construïts durant la Guerra Civil (1936-1939) per a protegir la població dels atacs aeris indiscriminats per part de l’aviació. El refugi del Palau Comtal, testimoni de la nostra història, ha sigut recuperat per a mostrar la crueltat de les guerres, com també les conseqüències que tenen, amb l’objectiu de donar a conèixer la història del nostre poble i contribuir a la cultura de la pau.

El 28 de juny de 1937, el Ministeri de Defensa del govern republicà va emetre un decret pel qual es creaven els Comités Provincials i Locals de Defensa Passiva. 

El govern local de Cocentaina va acatar aquestes ordres amb la construcció dels refugis necessaris segons les instruccions que s’enviaven des del govern nacional. La ubicació del refugi pretenia protegir la major part de la població sense haver de recórrer grans distàncies a l’hora de refugiar-se.

El refugi del Palau Comtal és el més complet de tots els construïts a la població i el millor comunicat per a protegir el major nombre de persones. Ubicat al subsòl de la plataforma en què s’assenta el monument i a 14 metres de profunditat, amb dues entrades, una a la plaça del Pla (façana principal del Palau) i l’altra al carrer Dolors. 

 

UN REFUGI AMB UN COMPLEX ENTRAMAT DE GALERIES

Al subsòl del Palau Comtal, en una àrea de quasi 400 metres quadrats, a 14 metres de profunditat, s’excavaren a l’estrat geològic original un total d’11 galeries disposades de forma perpendicular de 2,56 metres d’altura per 1,30 metres d’ample. Les parets dels trams centrals es van revestir amb murs de rajoles ben alineats fins a l’arranc d’una volta encofrada amb ciment i reblida en alguns trams amb cudols. 

Al recinte s’entrava a través de dues boques: una per la façana principal del monument i l’altra pel carrer Dolors, les quals foren construïdes amb murs i volta de maçoneria de carreus. Hi ha altres galeries no finalitzades: una que es dirigia cap el carrer Comte de Cocentaina i l’altra tenia una eixida provisional a l’inici del carrer Sants Metges.