Des de l’any 1261 tenim constància de la celebració, cada dijous, d’un mercat setmanal a la plaça del poble que ha continuat celebrant-se fins hui dia. Aquest era un punt de trobada on camperols, artesans, mercaders i comerciants del terme i les viles del voltant s’abastien de productes de primera necessitat. Però els camins a l’Edat Mitjana eren difícils, costosos i insegurs, fet que dificultava el comerç de llarga distància. Això motiva que en 1346, el rei Pere IV, concedira per a la vila la possibilitat de celebrar la nostra Fira de Cocentaina.

 

«Jo, Pere Quart, per la gràcia de Déu rei d'Aragó,

ordene que a Cocentaina sense interrupció
una fira es faça de quinze jorns de duració
i siga per Sant Miquel aquesta celebració (...)
»

Privilegi de la Fira, 1346

No hi han comerços disponibles en aquest moment