Des del segle XIII fins al XIX, l’única forma de creuar el Barranc del Sord per a eixir de la plaça del Mercat era mitjançant un pont que se situava a l’anomenat «porxet de Sant Francesc». Amb la finalitat de recaptar diners per a la reparació de ponts, camins i altres menesters, i sempre prèvia autorització reial, era col·locada una barra o travessa al pont per a prohibir el pas de tota aquella mercaderia, animal o persona que volia creuar, que era obligada a pagar el dret de pontatge. D’aquest pagament quedaven exclosos els nobles, els religiosos i els familiars i servei del rei, és a dir, els estaments privilegiats. Les altres eixides del mercat també disposarien de portals menors similars, els quals, malauradament, no s’han conservat

No hi han comerços disponibles en aquest moment