Cap a la meitat del segle XIII, el rei Jaume I i el seu exèrcit feudal ocuparen el castell i pactaren la rendició de la Qusantâniyya islàmica. La consegüent concessió d’una carta de poblament va donar pas a l’arribada de repobladors cristians que portaran la llengua, la religió i els costums, però també iniciaran la construcció d’una vila emmurallada per a protegir-se. Voleu descobrir-ne molt més? Vos animem a recórrer el traçat de l’antiga muralla medieval per a conèixer la història de Cocentaina.

https://www.youtube.com/watch?v=qz8e0lTcCQE&list=PLXykGT4vX0VTOg-gD2SeYB-p9D5b72FIH&index=1

No hi han comerços disponibles en aquest moment