L’arribada de colons cristians va representar un canvi radical pel que fa a la reorganització de l’espai urbà. Una nova vila de carrers rectes i cercada per una poderosa muralla amb 24 torres de prisma rectangular i merlets comença a prendre forma, i s’estén fins als límits naturals que constituïen els barrancs de l’Alberri, al sud, i del Sord, a l’est. Al nord, el territori també oferia una bona defensa natural amb una zona d’horta, diverses séquies i una petita zona de marjal, que coneixem hui dia com a Pla de la Font, mentre que a l’oest trobem l'importantíssim Camí Reial que comunicava Xàtiva amb Xixona.

Es configurava així una vila de planta quadrangular amb torres-portal al nord, est i sud, com també un alcàsser fortificat que, més tard, acabaria convertint-se en el Palau Comtal i altres portals menors que tancaven el mercat i els ravals.

No hi han comerços disponibles en aquest moment